Thông tin dự án

Địa điểm: 41 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hạng mục: Vách gương, vách kính,  trần gương
Năm hoàn thành:  2013
Khối lượng: 2300 m2
Thi công nội thất: TTT

California Fitness & Yoga Center – Capital Tower là một trong các trung tâm có quy mô lớn nhất của California Fitness & Yoga Center tại Hà Nội