SÀI GÒN FORD – PHỔ QUANG

Thông tin dự án

Địa điểm: 104 Phổ Quang, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Mặt dựng, cửa nhôm
Năm hoàn thành: 2014
Khối lượng: 800 m2

Trực thuộc Sài Gòn Ford, Ford Phổ Quang là đại lý đạt chuẩn 3S toàn cầu với tiêu chuẩn cao về cơ sở vật chất, dịch vụ.