Thông tin dự án

Địa điểm: Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Hạng mục: Cầu thang bộ ngoài trời
Năm hoàn thành:  2012
Khối lượng: 600 m2

Cầu thang bộ có mái che bằng kính tại sân bay Đà Nẵng được thi công hoàn thành cuối năm 2012.

Sân bay Đà Nẵng