Starbucks Coffee Đông Du

Thông tin dự án

Địa điểm: 38 Đông Du, Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh.
Hạng mục: Cửa kính, vách kính
Nhà thầu chính: Lecade
Năm hoàn thành: 2014

Starbucks Đông Du là cửa hàng thứ 2 của Starbucks tại Việt Nam với phong cách cổ điển.