Thông tin dự án

Địa điểm: Thành phố mới, tỉnh Bình Dương
Hạng mục: Vách ngăn văn phòng
Năm hoàn thành:  2014
Khối lượng: 400 m2
Thi công nội thất: Lecade

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương với diện tích xây dựng hơn 100.000 m2, vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng được xây dựng tại thành phố mới Bình Dương