PULLMAN VUNG TAU HOTEL

Quản lý tiến độ

Kế hoạch gia công, lắp đặt ở công trường được lên phù hợp bám sát theo tiến độ bàn giao. Chúng tôi chủ động phối hợp xử lý các vấn đề ảnh hưởng cũng như đưa ra các khuyến cáo có thể làm chậm công việc.

Quản lý chất lượng

Song song với tiến độ, chất lượng công việc được kiểm soát từ vật liệu đầu vào đến công tác lắp đặt, bảo vệ kính sau lắp đặt đến khi bàn giao.

Các bước thi công

Các bước thi công vách kính:

– Định vị vị trí lắp đặt

– Chôn U hoặc lắp khung bao

– Gia công kính

– Lắp đặt kính

– Bắn silicon hoàn thiện và vệ sinh

Duyệt Shop Drawing / Giao mặt bằng

Chủ đầu tư/ Tư vấn hoặc Nhà thầu chính phát hành bản vẽ Shop Sdrawings và bàn giao mặt bằng để chuẩn bị thi công

Phản hồi, trình phương án thi công

Nếu có vướng mắc, nhà thầu phản hồi thông tin lại và đề xuất phương án giải quyết, đề xuất biện pháp thi công những vị trí đặc biệt.

Triển khai thi công lắp đặt

Khi đủ điều kiện, chúng tôi tiến hành công tác triển khai thi công sau khi đã làm các công tác chuẩn bị.

Hoàn thiện sản phẩm

Sau khi lắp đặt, cân chỉnh vách kính xong công tác vệ sinh cơ bản sẽ được tiến hành để bắn silicon hoàn thiện

An toàn lao động

Việc tổ chức thi công tại công trường của N.A.V.I luôn tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn điện, cháy nổ.

Phối hợp công việc

Tôn chỉ hàng đầu của N.A.V.I là phối hợp, hỗ trợ bên liên quan để giải quyết các tồn đọng nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lắp đặt.

Service Brochure

Construction-Brochure-Sample

An overview of our construction services from Construction Management, Design-build, General Contracting to Small Jobs and Service Work

NAVIGLASS PROFILE.PDF